Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Noter om multikanal offset antenne georadar

Uformel diskussion af antennekonfigurationer på et multikanal georadarantennesystem set udfra et semblance (koherens) perspektiv. Heri er givet eksempler på hvilke virkninger varierende begyndelses offset, antal kanaler, indbyrdes kanalafstand samt tilstedeværelsen af koherent støj har på semblance resultaterne.

Klik på billedet