Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Landbrugsområde med et kurvet 250 MHz georadar (rød) profil, som krydser en gammel kystlinie i første sving, når man starter i nederste højre hjørne. Der er en niveauforskel på 5 m ned på det flade landbrugsområde, som er det gamle stenalderhav.

Plan:
Tolk profilet, tilføj borehulsdata, og grid grænsen mellem flyvesandet og de marine strandsedimenter derunder. Tilføj et rektangel (sort) der omgrænser undersøgelsesområdet og associer det farvekodede grid til rektanglet.
Vælg alle objekter og vis dem 3D perspektivisk.

Klik på billedet
Resultat:

Den gullige flade repræsenterer grænsen mellem flyvesandet og det marine strandsand. Den blå tolkning repræsenterer toppen af kalken under strandsandet. Overgangen fra marine sedimenter til flyvesand er et resultat af landhævning. Stenalderhavet (Littorinahavet) måtte give efter for ca. 2000 år siden og landhævningen efterlod et fladt og åbent landskab udsat for vind og vejr. Under landhævningen dannedes små laguner, hvor planter fandt rodfæste. Sporene efter disse kan i dag findes som gytje- og tørveaflejringer under flyvesandet.
Farverne på boringerne betyder: Gul: sand, Grå: kalksten og Rød: tørv.
Afstandsmålene er givet i meter.