Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Marin 3D seismisk undersøgelse fra nordsøen: 195 linier med CDP afstand 12.5 m, 2000 CDPer i hver linie. Linie- til linieafstanden er 50 m. Det undersøgte areal er på ca. 250 km2.

Plan:
Ekstraher en 3D flade (ved pilen) baseret på maksimum refleksionsamplitude. Interpoler eventuelle revner i fladen. Opstil et survey layout og associer fladen til det og tilføj støtteprofiler.
Vælg alle objekter og vis dem 3D perspektivisk.

Klik på billederne
Resultat:
Den gul-brune flade repræsenterer overgangen mellem de geologiske tidsperioder Kridt og Tertiær for ca. 60 millioner år siden. Fladen befinder sig ca. 2 km under havoverfladen. Under fladen var det dinosauernes tid, og over fladen begyndte pattedyrene for alvor at udvikle sig. Under fladen består sedimenterne af kalksten, som stammer fra pelagiske organismer med et kalkskelet (levede i den øverste vandsøjle). Når de døde, sank de ned på bunden af et indsynkende bassin.
I andre områder af Nordsøen kan lignende flader vise, hvad der kan tolkes som meandrerende (svingende) flodlejer, som f.eks. Gangesdeltaet. En mulig tolkning af disse flader og mønstre kunne være kystnære lavlandsområder, hvor floderne meandrerer på deres vej ud mod havet.

Afstandsmålene er givet i meter.