Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Radarskanning af en vejstrækning med henblik på detektion af beskadiget regnvandsledning. Da opskæring af asfalten og efterfølgende reparation er dyrt, er det essentielt at kunne identificere anomalier, der med stor sandsynlighed er relateret til en rørskade. Nogle anomalier skyldes andre objekter under asfalten, andre anomalier kan stamme fra opbygningen af selve vejkassen. Et radarprofil parallelt med fortovskanten kan måske detektere et rør, men er det beskadiget?
Der skal mange radarprofiler til, og det kan være vanskeligt at få dem positioneret helt præcist. For at opnå størst mulig sikkerhed og præcision er der anvendt en 'sweeper', der kan skanne med arbitrær tæthed. Sweeperen bevæger en radarantenne fra side til side, mens den kører fremad med alle bevægelser synkroniseret.

Plan:
Skanning af et 200 m langt vejstykke langs fortovet med en skanningsbane på 2 m i bredden. Undersøg radarbillederne for anomalier der skiller sig væsentligt ud, og sammenhold anomalipositionerne med fortegnelser over rørføringer, der krydser vejen.

Klik på billedet
Resultat:
En bestemt anomali tiltrak sig opmærksomheden, fordi den udviste nogle boblelignende mønstre. Disse mønstre var helt forskellige fra alle de andre anomalier, og det blev besluttet at skære asfalten op.

Udgravningen af røret afslørede en 1.5 m lang og ca. 1.5 cm bred revne i en 20 cm tyk regnvandsledning. En mulig forklaring på anomaliens udseende kan være, at under kraftige regnskyl presses vand ud gennem revnen. Vandet får gruset omkring røret til at sætte sig, og som tiden går med flere kraftige regnskyl, vil gruset forme sig anderledes omkring revnen, og noget af det vil sive langsomt ned i rørert og blive ført væk. Det kan resultere i hulrumsdannelser. Vejstykket er ofte belastet af tung trafik.

Afstande er givet i meter.