Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

En grund med et tidligere kommunalt gasværk har vist sig at være stærkt forurenet med phenoler, tjære og andre biprodukter fra gasproduktionen. Endvidere har der været mange nedgravede installationer og tanke, der har lækket i mange år. Langtidsvirkningerne af forureningen kan stadig måles trods ihærdige forsøg gennem 20 år på at fjerne eller neutralisere forureningen.
Georadaren kan anvendes til at kortlægge ukendte rørføringer og beholdere brugt i produktionen af gas. Endvidere kan den anvendes til at undersøge og kortlægge udbredelsen af overfladenære lag i undergrunden. Nogle af disse lag kan indeholde forureningsstoffer. Der er udført en lille test for at verificere, at radardata korrelerer med boredata i de øverste lag på grunden.

Plan:
Skanning langs et par boreprofiler (grøn og blå på billedet). Tolk radarprofilerne og tilføj boredata. Marker profilerne med et rektangel og vælg alle objekter og vis dem 3D perspektivisk.

Klik på billedet, og tag en tur rundt
Resultat:
Radarsignalet trænger ned gennem ca. 1 m fyld, derefter et ca. 2 til 3 m tykt sandlag og derunder igen dæmpes det kraftigt i et silt/lerlag. Der er god korrelation mellem boredata og radarprofilet. Sandlaget under fyldet virker også dæmpende på radarsignalet, hvilket kan skyldes et højt vandindhold. Der er også konstateret forurening i sandlaget på grunden.
Radarfrekvensen er 250 MHz. En mere højfrekvent antenne trænger ikke igennem sandlaget, og en mere lavfrekvent antenne har ikke den fornødne opløsning.
En radarundersøgelse på hele grunden kan bidrage væsentligt til kortlægning af den laterale udbredelse af sandlagene samt fyldgrave.

Afstande er givet i meter.