Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt


Når man optager radardata, kan det være nødvendigt at drage forskellige faktorer ind i overvejelserne, før optagelserne begynder, for eksempel sedimenttypen i undergrunden, terrænnet og formålet med undersøgelsen.

Det har indflydelse på valg af antennefrekvens, behovet for GPS data og datatætheden i området.

Her vises et eksempel på, hvor vigtigt en god terrænkorrektion kan være med hensyn til tolkning af radarbillederne.

Plan:

Optag radardata med GPS udstyr, der kan levere gode højdedata langs ruter med ca. 5 - 10 m mellemrum i hele området.

Korriger radardata for terræn før tolkning.

Vis forskellen med og uden terrænkorrektion.

Radarbilledet viser undergrunden fra overfladen og nedefter. Det er sådan et billede, man ser i felten under optagelserne. Radarbilledet viser reflektorer, der hælder mod højre. Øverst til venstre fra afstand 370 m til 390 m og ned til ca. 2 m dybde ses nogle refleksioner, der har en anderledes tekstur, der kunne lede tanken hen på forstyrrelser af sedimenterne i form af brud på lagdelingen.


Det er næsten umuligt at se, hvad årsagen til denne anomali er.
Billedet til venstre er en model af områdets topografi på basis af GPS data, der optages samtidigt med radardata.
Der er en topografisk forskel på ca. 11 m i området, der dækker ca. 1 ha.

Hvis vi korrigerer radarbilledet for terrænvariationen, vil reflektorene få den korrekte geometriske form.

Radarbilledet viser en del af den brun-gule top længst væk fra øjepunktet.
Sammenligner man dette radarbillede med det første, får man et helt anderledes indtryk af reflektorkonfigurationerne.

Der er ikke tale om skråtstilledede reflektorer men derimod om horisontale konfigurationer.

Den brun-gule top på terrænmodellen er en kant på en glacial smeltevandsflod. Vejrpåvirkningen og ikke mindst kulturpåvirkningen har betydet en udjævning af flodkanten, således at området har kunnet udnyttes til landbrugsområde.

Anomalien øverst til venstre viser, hvordan materiale er skrabet ud for at udjævne kanten.

Det er en forklaring, der ikke var mulig uden terrænkorrektion af radardata.