Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Gennemtrængningen af radarsignaler i undergrunden afhænger af to ting: Antennens frekvens og sedimenttypen. For eksempel, for en 250 MHz antenne kan gennemtrængningen variere fra så lidt som 20 cm til adskillige meter. Elektrisk ledende sedimenter (indeholder vådt ler eller saltvand) virker som et skjold mod radiobølger, hvorimod sedimenter der ikke indeholder sådan noget, er ofte gode i georadarsammenhænge.

Her er et eksempel fra nordjylland, hvor gennemtrængningen er fremragende.

Gør vinduet så bredt som mulig og rul til venstre og højre.