Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt


Udstillinger

 

 
Survey layout Marin 3D seismik Sweeper  Forurening Opmåling af mindre ferskvandssøer Opmåling af regnvandsbassin Olietanke og andre beholdere
Flyvesand Terrænkorrektion Sø-sediment tykkelse GPS-styret arealdækkende skanning af drænrør. Næroverflade seismik på moræner Notat om tid-dybde konverterings-hastigheder Notat om georadarantenne offset