Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Georadar
Anvendelser:
Arkæologiske undersøgelser
Geologiske undersøgelser
Ferskvandssøer
Rør, kabler og asfalt
Geotekniske undersøgelser

Kortlægning af undergrunden er et vigtigt element for at kunne træffe beslutninger i tilfælde af forureningsuheld.

Højdensitets arealdækkende skanning på faste horisontale overflader, såsom asfalt, gulve eller belægninger, eller bløde overflader som græsplæner og grusarealer.

En å har skåret sig vej i bunden af en ferskvandssø. Søen var for lavvandet til, at de akustiske instrumenter kunne anvendes, men georadaren tog udfordringen op.