Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Næroverflade seismiske undersøgelser kan udføres på land og til søs. Maksimum gennemtrængning er typisk 25 m under overfladen af sedimenterne. Indenfor denne afstand kan formålet med undersøgelserne være geoteknisk, eller det kan være geologiske undersøgelser i bred forstand. Næroverflade seismiske undersøgelser kræver højopløsnings-teknologi, og i modsætning til de fleste andre geofysiske metoder, har denne potentialet for at kortlægge undergrundens strukturelle egenskaber.
 

Til søs er 'sub-bottom profiling' et nøgleredskab til at få insigt i strukturel information, som er vigtig for:

Havbunds- og 'sub-bottom' installationer

Geotekniske undersøgelser

Geologiske undersøgelser

 

På land kan denne teknologi bidrage til

En bedre planlægning af afværgeboringer

En bedre forståelse af grundvandets bevægelser